Klimatilskott til tettare planting og gjødsling av skog

I 2019 vert det gjeve tilskott til tettare planting og til gjødsling av skog som klimatiltak for å auke CO2-bindinga i skog. Ordninga gjeld for både suppleringsplanting og ordinær planting frå og med dette året.

Tettere planting, sjå  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting

Gjødsling av skog, sjå https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak

Les meir om alle tilskottsordningar i skogbruket her, https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd