Utviklingsplan Bjorli

Denne uka ble det framlagt en Utviklingsplan for Bjorli som reisemål. Rapporten er utarbeidet av Vista Analyse etter oppdrag fra Lesja kommune, Bjorli Utvikling AS og Romsdalen AS.
Rapporten gir klare råd til Lesja kommune når det gjelder arealbruken framover samtidig som aktørene på Bjorli utfordres til å samarbeide mer.
Rapporten presenteres på møte i Samlingshuset på Bjorli kl 08-9.30 onsdag 5. juni.