Ønsker du å ha arbeidende ungdom hos deg i sommer?

Jente i fjøs - Klikk for stort bilde Edvard Kielland Mølmen

Trenger du en hjelpende hånd i sommer? Dessverre er det utfordrende å finne avløsere i landbruket. Samtidig er det ungdom i bygda som ikke har sommerjobb også som veldig gjerne kunne tenkt seg det.

Lesja næringslag, Lesja og Lesjaskog bondelag, Dovre bondelag og landbrukskontoret ønsker å samarbeide om et prosjekt som går ut på å skaffe ungdom i alderen 15-18 år sommerjobb på gård.

Prosjektet har tre ambisiøse mål:

  1. Gi gårdbrukerne en hjelpende hånd i sommer.
  2. Skaffe ungdom en meningsfull sommerjobb som gir kjærkommen inntekt og erfaring.
  3. Styrke rekrutteringa i landbruket gjennom å bygge nye bånd mellom gårdbrukerne og de unge.

ALLER FØRST må vi finne ut om dette er noe som dere gårdbrukere ser nytten av og om dere har lyst til å delta! Trykk på knappen for å svare på noen få spørsmål. Svarfrist: 13.3. kl 15.30.

For at du skal ha noe å ta stilling til vil vi først fortelle litt om hva som er tenkt:

Det er tenkt å la ungdommer få tilbud om 3-4 ukers sommerjobb i en fast periode med fast timeantall og arbeidstid. Det betyr at vi trenger  gårdbrukere som ønsker å ha ungdom i arbeid i sommer. Det er tenkt å søke støtte fra kommunene til prosjektet. Fordeling av lønnskostnader er tenkt slik: 50 % gårdbrukeren, 50 % støtte fra kommunen.

Prosjektet vil ikke bli arbeidet videre med dersom det viser seg at det ikke er interesse blant dere gårdbrukere.