Nyttig informasjon frå Mattilsynet

 Mattilsynet informerer i dette skrivet om desse sakene: (PDF, 194 kB)

Tilsyn i sauebesetninger våren 2017

Håndtering av kadaver

Skrantesjuke

Utegang vinterstid

Har du startet opp med nytt dyreslag, avsluttet et dyrehold eller bygget fjøs?

Blåspray forbudt til matproduserende dyr

Pass på gårdskatten