Nytt infoskriv frå landbrukskontoret

Nytt infoskriv frå landbrukskontoret er utsendt til landbruksforetaka i Lesja og Dovre. 

 

Vi gjer merksam på at avsnittet om kommunalt landbrukstilskott berre gjeld for Lesja kommune.

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 11 475
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27
Mobil 469 50 339
Martin Vorkinn
Konsulent
Mobil 900 95 301