Nytt infoskriv frå landbrukskontoret

Nytt infoskriv frå landbrukskontoret er utsendt til landbruksforetaka i Lesja og Dovre. 

 

Vi gjer merksam på at avsnittet om kommunalt landbrukstilskott berre gjeld for Lesja kommune.

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksveileder
Telefon 917 11 475
Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301