NIBIO har hatt gjennomgang av jordbruksarealet i Dovre kommune

Klikk for stort bildeEndringsanalyse eksempel NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har gjennomført periodisk vedlikehald av AR5 (arealressurskartet) for Dovre kommune.  Dette har ført til mange små og større endringer i arealklassifiseringa.

Kva endringar som er gjort på din eigedom kan du sjå ved å gå inn på Nibio sitt kartverktøy "Kilden".  Der kan du søkje opp din eigedom i søkelina på toppen (0511-**/*). Ved å velje kartlaget "Markslag (AR5)", og tema "Endringer NIBIO (AR5)" vil du sjå endringane som er gjort.  Du kan også klikke på dei raude/grøne/gule/lilla flatene for å sjå kva endringane går ut på. Lenke til "Kilden" finn du i lenkesamlinga nederst på sida.

I tabellen under viser ein oversikt over kva endringar som er gjort.  Tala gjeld for heile kommunen.  I lenkesamlinga ligg det mellom anna lenke til "Arealbarometer for Dovre kommune", der Nibio har sett på fleire sider ved arealbruken i Dovre kommune, og i eit større perspektiv.

Klikk for stort bilde

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent
Telefon 61 24 41 14
Mobil 900 95 301