Infoskriv til landbruksføretak

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til landbruksføretaka i Lesja og Dovre.  Mellom anna informerer vi om tørkesituasjonen og avlingsskadeordninga, skogbrannfare, ny søknadsordning for sjukdomsavløysing, tilskottsordningar og  søknadsfristar.

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301
Gunhild Fløttum
Telefon 469 50 339