Infoskriv til landbruksføretak

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til landbruksføretaka i Lesja og Dovre.  Mellom anna informerer vi om tørkesituasjonen og avlingsskadeordninga, skogbrannfare, ny søknadsordning for sjukdomsavløysing, tilskottsordningar og  søknadsfristar.

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301