Infoskriv frå landbrukskontoret

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til føretak som søkjer produksjonstilskott. Skrivet inneheld mellom anna informasjon om tilskottsordningar og søknadsfristar. Du finn skrivet i lenka under.

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301