Infoskriv frå landbrukskontoret

Klikk for stort bildeLandbrukskontoret har sendt ut infoskriv til føretak som søkjer produksjonstilskott. Skrivet inneheld mellom anna informasjon om tilskottsordningar og søknadsfristar. Du finn skrivet i lenka under.

Kontakt

Gunhild Fløttum
Telefon 469 50 339
Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301