Kurs i skriving av søknadar om tilskot - "Tilskuddsportalen"

Klikk for stort bilde

Kommunane inviterer alle frivillige lag og foreiningar i Lesja og Dovre til eit inspirerande kurs om tilskot og "Tilskuddsportalen".

Lesja kommune og Dovre kommune har fatta vedtak om å abonnera på "Tilskuddsportalen". Portalen har tilgang på over 1500 tilskotsordningar og er eit verktøy for å finne tilskot og støtte til gode prosjekt. Det er gratis for lag og foreiningar i Lesja kommune å bruke portalen - og den kan brukes til å:

  • Finne tilskot å søke på
  • Lese siste nytt om tilskot
  • Dele informasjon og lære av kvarandre
  • Ta i mot viktig informasjon frå kommuna
  • Få eit månadleg nyheitsbrev med tips om nye tilskot

Tid: Onsdag 20. februar kl. 19.00- 21.00

Stad: Dovre Ungdomsskole på Dombås, i auditorie.

Anne- Grethe de Geus frå "Tilskuddsportalen" kjem for å snakke om:

  • Generelt om tilskot og korleis forvaltarar prioriterer
  • Tips til å skrive søknadar betre
  • Korleis bruke "Tilskuddsportalen" for lag og foreiningar

 

Påmelding sendes innan 11. februar til postmottak@lesja.kommune.no