Lag og organisasjonar i Lesja

Her vil det etter kvart bli ein oversikt over alle lag og foreninger i Lesja.

Lista blir til etterkvart som laga registrer seg. Når laget er registrert, kan de også logge inn for å legge inn arrangement i kalenderen vår. 

 

Når du har registrert brukar på din organisasjon, kan laget sjølv legge ut sine arrangement i kalendaren og registrere/oppdatere informasjon om laget i oversikten. Det er berre dei som har registrert seg som kjem opp i oversikten.

Det er svært viktig at informasjonen er oppdatert til dømes med ny leiar, nytt kontonummer eller andre endringar, både for søknader og utbetaling av ulike tilskott de kan søke på.

Kulturavdelingen i Lesja kommune ligg under sektoren Oppvekst/Kultur og består av oppvekst- og kultursjef, kulturkonsulent og kulturskulerektor.