Kulturprisen for 2019 går til Revylaget i UL Verdandi

 Livsløpsutvalget bestemte i sitt møte torsdag 14. november at kulturprisen for 2019 skal gå til Revygruppa for deres innsats gjennom mange år med revyforestillinger på Friheim. 

Bakgrunnen for Livsløpsutvalgets vedtak: 

Revylaget er i gang med skriving til Lesjarevyen 2020. Friheim sto ferdig i 1927 og det har vært tradisjon for revyer på huset. Fra 1990 ble det slutt på revy og det var lite aktivitet på huset.

I 2006 ble det tatt initiativ til å starte opp igjen en revygruppe og tradisjonen med revy på huset ble vekket til live igjen. Når revyen nå har premiere på nyåret i 2020, blir det den 15. revyen på rad. Det er mange som har vært i aksjon de siste årene for at det skal bli revy - og det er lagt ned uendelig mange timer for å få gjennomført dette. Det innebærer også en kontinuerlig rekruttering av nye medlemmer i laget, som ønsker å stå på scenen på Friheim. De siste årene har hver forestillinger vært framført 6 kvelder, med 800-900 solgte billetter hvert eneste år. 

Størrelsen på revygruppa varierer fra år til år. Revyen For kjøkken og fedreland i februar 2019 bestod av 6 personer, ledet av Astrid Kvam Helset. Gruppa starter arbeidet i oktober og de skriver alle tekster og sanger selv, har møter og øvinger på huset fram til forestilling på nyåret. De syr kostymer, bygger rekvisitter, står for scenografien og sminken. I tillegg er det involvert mange på lyd, lys og musikk. Styret i ungdomslaget bidrar med annonsering, billettsalg, vakthold m.m. All inntekt fra revyen går til huset og alt av innsats fra revygruppa går på dugnad. Revyen har fått svært god omtale og gode tilbakemeldinger. 

I en kommune med 1999 innbyggere er det imponerende å sette opp en vellykket revy år etter år. Det er ikke mange andre kommuner på denne størrelsen - og heller ikke mange kommuner betydelig større, som kan skilte med å ha en årlig revy med så stor oppslutning. 

Det å skrive en revytekst er ikke enkelt. Den skal være dagsaktuell og ha en overraskende vri. Teksten skal ha akkurat passe lengde, kunne framføres på en scene og uten altfor mange rekvisitter. Sceneskiftet skal gå så raskt som mulig, uten andre medhjelpere enn skuespillerne selv som skal spille de rundt 30 innslagene. Sist, men ikke minst, skal teksten være morsom med et godt sluttpoeng. Det å skrive sangtekster er enda mer utfordrende da teksten må passe til en melodi som er fengende og kjent for publikum. Alle tekster må læres utenat - og det vil si at det er mye tekst som skal pugges og memoreres. 

Når revyen er i gang, blir det mye prat rundt denne. Noen synes det blir for mye av en type humor - og noen synes framstillingen av eksempelvis lokale politikere blir for drøy. Enkelte mener altså at det går langt over streken - og andre mener man kunne dratt det mye lengre. Noen føler seg beæret over å bli nevnt og framstilt, andre synes det er litt pinlig. Revyen skaper med andre ord engasjement og debatt - og dette mener de er revyens formål. Revyen skal speile samfunnet vårt - og sparke oppover. 

For ungdomshuset er revyen den største bidragsyteren, som gjør at UL Verdandi har inntekt til å drive huset. Overskuddet de siste årene har bidratt til nye inngangsdører og vinduer, renovering av toalettene, veranda utenfor salen, oppussing av kaffestua, nytt bakteppe på scenen, ny varmepumpe, oppussing av leiligheten i andre etasje, drenering, beising og tetting av tak. Nå står kjøkkenet og det elektriske anlegget for tur. 

Revy er en underholdningsform som ikke er finkultur, men som når ut til alle lag av samfunnet. Den yngste i publikum i 2019 var 6 år og den eldste over 80 år. 

Lesja kommune gratulerer Revylaget med kulturprisen for 2019!