Informasjon frå IMDI

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien. De sender derfor ut informasjon på e-post til kommunene når det er lagt ut nye oppdateringer. 

Felles side med koronainformasjon på ulike språk:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/

Pressemeldinger 24. september

Vi gjør oppmerksom på at noen av oversettelsene ikke er ferdigstilt ved utsendelse av e-posten, de legges ut fortløpende i lenkene under.

 

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-moves-to-normal-everyday-life-with-increased-emergency-preparedness/id2872539/

Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

Entry restrictions will be gradually lifted - regjeringen.no

 

Annen informasjon

 • Artikkel om innreise til Norge

Travel to Norway - regjeringen.no

 • Landvurdering uke 39: Endringer i innreiseregler for flere land og områder, blir kun oversatt til engelsk

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/changes-to-entry-restrictions-for-several-countries-and-areas4/id2872566/

 

Tidligere pressekonferanser/oppdateringer

Pressekonferanse 24. september

Pressekonferanse om koronasituasjonen - regjeringen.no

 

Pressekonferanse 4. juni

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-med-justisministeren-og-helseministeren-fredag-4.-juni/id2856724/

 

Pressemeldinger 4. juni

Vi gjør oppmerksom på at noen av oversettelsene ikke er ferdigstilt ved utsendelse av e-posten, de legges ut fortløpende i lenkene under.

 • Forkorter innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/shorter-travel-quarantine-for-protected-people-and-children-under-the-age-of-12/id2857199/

 • Unntak fra karantenehotell av sterke velferdshensyn   

Exemption from the duty to stay at a quarantine hotel on compelling compassionate grounds - regjeringen.no

 • Flere kan tilbringe karantene i eget hjem 

More people may quarantine in their own home - regjeringen.no

Pressekonferanse 2. juni

Pressekonferanse om koronasituasjonen 2. juni - regjeringen.no

Pressemelding

 • Om innreise til Norge, pressemelding fra 27. mai:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

Annen informasjon

 • Oversikt over hovedreglene for karantene og karantenehotell fra 27.mai , blir kun oversatt til engelsk:

Main rules for entry quarantine and stays at a quarantine hotel - regjeringen.no

 • Innreise til Norge og koronavirus - spørsmål fra 27. mai, blir kun oversatt til engelsk:

The coronavirus situation: Questions and answers about entry to Norway - regjeringen.no

Pressekonferanse fra 05.05

 

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen3/id2847061/

Annen informasjon

 • Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell, oversatt kun til engelsk

The coronavirus situation: Information regarding quarantine hotels - regjeringen.no

 • Hotellene på Svalbard kan ta imot flere gjester, oversatt kun til engelsk

Svalbard hotels may receive more guests - regjeringen.no

 • Koronasituasjon – karantenehotell oppdatering etter 27. mai, oversatt bare til engelsk:

The coronavirus situation: Information regarding quarantine hotels - regjeringen.no

Pressemeldinger fra 05.05

 

Annen informasjon

Bufdir har oversatt informasjon om krisesentertilbud til en rekke ulike språk, og vi er blitt bedt om å bidra til at dette gjøres bedre kjent. Om dere har mulighet til å formidle videre informasjonen om at det finnes et hjelpetilbud, også under pandemien, så ville det være fint.

 Krisesentertilbudet: Ikke alle skal holde seg hjemme under pandemien (bufdir.no)

Pressemelding fra 03.05:        

 • Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/unntak-fra-smittekarantene-for-koronavaksinerte/id2847003/

Pressekoferanse fra 05.05:

 Regjeringens pressekonferanse fra i dag blir oversatt til flere språk og legges ut senest 6.5:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen3/id2847061/

Informasjon

Vi minner også om at informasjonstelefonen om korona er tilgjengelig på norsk, engelsk, arabisk, somali, polsk og urdu. Helsedirektoratet ser at det er få henvendelser på språkene arabisk, urdu og somalisk, og vi setter stor pris på om dere bidrar til å spre informasjon om at denne tjenesten er tilgjengelig.

 • Her ligger oppdatert lenke om informasjonstelefonen om korona, på de aktuelle språkene:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjonstelefon-om-korona/