Informasjon frå IMDI

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien. De sender derfor ut informasjon på e-post til kommunene når det er lagt ut nye oppdateringer. 

Felles side med koronainformasjon på ulike språk:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/

Pressekonferanse

  • Regjeringens pressekonferanse onsdag 28. april oversatt til flere språk er nå lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-onsdag-28.-april/id2846201/

 

Pressemeldinger

Det jobbes nå med å få oversatt relevante pressemeldinger fra 28.april, disse vil bli lagt ut fortløpende og snarest mulig på følgende lenker:

  • Pressemelding «Letter på rådene for fullvaksinerte»:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/easing-of-the-guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated/id2846398/

  • Pressemelding om krav til testing:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-krav-til-testing/id2846416/

  • Pressemelding om skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan:

Stricter entry restrictions for travellers arriving from Bangladesh, India, Iraq, Nepal, and Pakistan - regjeringen.no

 

Tidligere pressekonferanser/oppdateringer

 

Oppdatering: «Utvider massetesting for å gjenåpne samfunnet» fra 22. april er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/utvider-massetesting-for-a-gjenapne-samfunnet/id2845417/

Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken fra 22.april er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/changes-to-the-regional-measures-for-the-municipalities-in-viken/id2845651/

Oppdaterte regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd fra 22. april er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/

Regjeringens pressekonferanse torsdag 22. april på flere språk (arabisk, polsk, engelsk, somali, tigrinja, urdu, tyrkisk, russisk, dari) er nå lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-torsdag-22.-april/id2845323/