Valgdagen

 

Valgting gjennomføres mandag 11. september 2023.  Informasjon om valglokaler og åpningstider legges ut når det er gjort vedtak i valgstyret om dette.

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab
Telefon 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgiver
Telefon 469 50 339