Forhåndsstemmegiving

 

Forhåndsstemmeperioden  vil være fra og med tirsdag 10. august 2023 til og med fredag før valgdagen. I forhåndsstemmeperioden kan du avgi din stemme i hvilket som helst forhåndsstemmelokale i hele Norge.

 

Informasjon om tid og sted for forhåndsstemming legges ut når valgstyret har gjort sine vedtak.

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab
Telefon 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgiver
Telefon 469 50 339