VARSEL OM REGULERINGSARBEID – privat reguleringsforslag

FOR  HYTTEOMRÅDE PÅ BJORLI – «BJORLI PREMIUM»

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om at det blir starta opp arbeid med privat reguleringsforslag for hytteområde på gnr. 2 bnr. 1371 på Bjorli i Lesja kommune

Innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg til Ing. Jostein Bø, Kråkvika 33, 6390 Vestnes, eller på

e-post job@jobing.no, innan 10. november 2021.