Varsel om oppstart og høring av planprogram for Enebo masseuttak utvidelse, Lesja kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 kunngjøres det herved oppstart av

detaljregulering og høring av planprogram for en utvidelse av Enebo massetak, Lesja kommune.

Planarbeidet igangsettes på vegne av Aaheim Maskiner og Transport AS og planleggingsarbeidet skal

utføres av Norconsult AS.

Vedlagt ligger dokumentene til varsel om oppstart.

Kommentarer, merknader, opplysninger og evt. spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes til

Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta. Epost: ann.ginzkey@norconsult.com.

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltningsavdeling / planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323