Varsel om oppstart av planarbeid detaljregulering Aaheim

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Aaheim næringsareal, Lesja kommune. Planarbeidet igangsettes på vegne av Aaheim Maskiner og Transport AS og planleggingsarbeidet skal utføres av Norconsult AS.

Her finn du oppstartvarselet (PDF, 601 kB)

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgjevar
Telefon 948 75 433
Mobil 948 75 433