Varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram for Bjorli, Lesja kommune

Klikk for stort bilde I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9, kunngjøres herved oppstart av arbeid med områderegulering Bjorli samt offentlig ettersyn av planprogram, i tråd med kommunens vedtak i formannskapet den 14.09.20 (sak nr. 25/20). Planarbeidet igangsettes på vegne av Bjorli Utvikling AS i samarbeid med Lesja kommune. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Formålet med reguleringen er å legge til rette for videreutvikling av dagens skisenter samt utvikling av destinasjonen med hytter, nærings- og servicetilbud. Planområdet dekker et areal på
ca. 10 578 dekar, og omfatter arealer omkring dagens skitrekk, områder for fremtidige skitrekk opp mot Bjorlitoppen og utviklingsområder i tilknytning til dette.
I forbindelse med planoppstart  var det opprinnelig invitert til et åpent informasjonsmøte på Bjorlivollen låve 3. oktober kl. 15.00.  Dette møtet er avlyst på grunn av smittevernhensyn. Det vil bli arrangert  et digitalt infomøte snarlig.
Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, jf. plan og bygningslovens § 17-4.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: Norconsult, Skansen 2E, 2670 Otta eller til line.brana.bergum@norconsult.com innen 06.11.20.

Dokumenter med mer utfyllende informasjon: