Tematisk kommunedelplan for landbruk - Lesja kommune - offentleg ettersyn

Klikk for stort bilde

Formannskapet i Lesja har i møte 02.05.19, sak 37/19 slutta seg til:

«Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11-1 og 11-2, jf. § 11-14 blir «Tematisk kommunedelplan for landbruk i Lesja kommune», som vedlagd saka lagt ut til offentleg ettersyn.»

Utskrift av saka, og kopi av plandokumentet følgjer vedlagd.

I samband med høyringa vil det bli arrangert eit ope møte:

  • Onsdag 5. juni 2019
  • Kl. 19:00
  • Lesja kulturhus.

 

Frist for uttale seg blir sett til fredag 9. august 2019.

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458