"Strategiplan – leve hele livet" - HØRING

Lesja formannskap har i møte 09.09.21 - sak.2021/47, vedtatt å legge forslag til Strategiplan - Leve hele livet for Lesja kommune 2021-2024 ut på høring.

Klikk for stort bilde 

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Strategiplanen skal synliggjøre hvordan reformen skal gjennomføres i Lesja kommune.

Forslag til Strategiplan for Lesja kommune 2021-2024 ble godkjent for høring i Lesja formannskap 09.09.21, og legges ut på høring til 8.oktober 2021.

Plandokumentet finner du her, (PDF, 4 MB) og det vil også være tilgjengelig på papir i ekspedisjonen på Lesja kommunehus.

FRIST FOR INNSPILL TIL PLANEN ER.8.OKTOBER 2021. Høringsfristen er absolutt.

Høringsinnspill sendes til postmottak@lesja.kommune.no  med ref. 2021/2064.

NB! Det er viktig at alle innspill til planen sendes til postmottak, slik at innspillene journalføres på saken.