Reguleringsplan for Harehaugen hyttefelt (planid. 05120153) - offentleg ettersyn

Kopi av saka og plandokumenta er lagt ut her.

Frist for å uttale seg blir sett til 31.01.2019.

Rådmannen.

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458