Planprogram (revidert) for Kommuneplan for Lesja - arealdelen - offentleg ettersyn

Formannskapet i Lesja har i møte 29.11.18, sak 54/18 slutta seg til:

«Med heimel i plan- og bygningslova § 11-13, jf. § 4-1 blir forslag til revidert planprogram for Kommuneplan for Lesja – arealdelen lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.»

Utskrift av saka, forslag til planprogram og adresseliste er lenka opp her.

 

Frist for å uttale seg blir sett til 01.03.2019.

Rådmannen

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458