Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Løskam

Lesja kommune har i forvaltningsstyre i sak 22/18 den 17.04.2018 vedtatt å leggje reguleringsplanen Løskam (planID 05120151) ut til offentleg ettersyn (jamfør plan- og bygningsloven §12-10 og §12-11).

Saken har ikkje blitt lagt ut til offentleg ettersyn tidlegare pga. at plansaka ikkje har vore komplett før no.

Eventuelle merknader sendast innan 06.09.2020 til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja eller postmottak@lesja.kommune.no.

 

For spørsmål ta kontakt med planleggar Svanborg; marit.svanborg@lesja.kommune.no

 

Kommunedirektøren

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning
Mobil 948 75 433