Offentleg ettersyn - forslag på medlemmer til rettsinstansar

I tråd med § 68 i domstolloven legg Lesja kommune ut valutvalet sitt forslag til medlemmer i meddommarutval for jordskifterett, tingrett og lagmannsrett.  Om nokon har noko å innvende mot forslaget oppmodast det med dette om å melde det til kommunen sitt postmottak postmottak@lesja.kommune.no innan 11.6.2020.  Kommunestyret behandlar saka i sitt møte den 11.6.2020.

 

Saksframlegg og protokoll for desse sakene finn du her: https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Lesja/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1094

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent
Mobil 900 95 301