Kunngjøring av konkurranse for levering av multifunksjonsmaskiner til kommunene

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale på leie og kjøp av nye multifunksjonsmaskiner, både svart/hvitt og fargemaskiner. I tillegg kan det inngås serviceavtaler for maskiner som kjøpes/leies i kontraktsperioden.

For mer informasjon se: https://doffin.no/Notice/Details/2021-337350

Tilbudsfrist er 19.05.2021 12:00