Kulturminneplan - Høyring

Klikk for stort bilde  Formannskapet i Lesja har i møte 27.03.19, sak 19/19 gjort slik vedtak:

«Med heimel plan- og bygningslova § 11-4, jf. §§ 11-1 og 11-2 blir forslag til «Tematisk kommuneplan for kulturminne i Lesja kommune» lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.»

Du finn utskrift av saka og kopi av plandokumenta under teksten her. 

 

Det blir halde ope møte om kulturminneplanen

  • Onsdag 24. april 2019
  • Kl. 19:00 – 21:00
  • Lesja bygdetun, Tunstugu.

 

Frist for å uttale seg blir sett til 15. juni 2019.

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458