Høyring - Plan for friluftslivets ferdselsårer - Lesja kommune

Lesja forvaltningsutvalet vedtok i sak 22/27 den 02.06.22 å sende plan for friluftslivets ferdselsårer på høyring etter mindre endringar av administrasjonen.

Ferdselsåreplan er eit verktøy for målstyrt utvikling av stiar, turvegar, løyper og leder. Målet med denne høyringa er å informere om arbeidet med ferdselsåreplanen, og samtidig be om innspel på endringsbehov knytt til stiar, turvegar, løyper og leder.

Ynskje om konkrete innspel:

  • Utfylling og korrigering av informasjon i plan og kart.
  • Informasjon om områder og trasear med brukarkonfliktar og skildring av dei (Slitasje, forstyrring (av folk og natur), næringsinteresser, mm.)

Potensielle utvidingar/forbetringar eller nye ferdsel stiar, turvegar, løyper og leder. Helst med skildring.

(skilting/merking, klopper, trinn, omlegging, informasjon, osv)

Dokument i saka finn du under "Fil"

Frist for innspel: 28. august 2022.

Skriftlege innspel sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller til postadresse: Lesja kommune, Postboks 53, 2671 Lesja.

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800