Høyring av friluftsområder i Lesja

Klikk for stort bilde

Vedlagt ligger forslag til friluftsområde for Lesja til høyring. Høyringsfrist er sett til 2.september 2019 og innspel skal sendas til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja, eller postmottak@lesja.kommune.no

Forvaltningsstyret i Lesja har i sak 32/19 den 25.06.2019 vedtatt følgende:

 

1. Forvaltningsstyret tar arbeidet med friluftslivskartlegginga til orientering.

2. Forvaltningsstyre sender kartlegging av friluftsområder til høyring med frist 30 dagar. Høyringa er ope for alle, men sendas spesielt til grendelag og frivillige lag og organisasjonar, fjellstyre og nasjonalparkstyra.

3. Lesja kommune ynskjer spesielt attendemelding på avgrensing av friluftsområda, om dei er store nok og om det er område som er utegløymt. Kartlegginga har kun fokus på friluftsliv og skal kun vurdere dette omsynet.