Høring – Reguleringsplan for Lyftingsmo næringsområde

Forvaltningsutvalget i Lesja har hatt reguleringsplan for Lyftingsmo næringsområde til behandling. Denne planen legger til rette for 5 næringsarealer, ved Lyftingsmovegen i Lesja kommune. I sak 2022/30 den 07.07.2022 vedtok forvaltningsutvalget å legge ut planen til høring og offentlig ettersyn.

Plandokumentene kan leses i vedleggene fra denne siden.

Ønsker du å komme med merknader kan disse sendes inn til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja/postmottak@lesja.kommune.no.

Merknadsfrist 15.september 2022.

For spørsmål ta kontakt med leder forvaltning, Marit Svanborg, postmottak@lesja.kommune.no

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323