Høring - Reguleringsplan for Bjorli Premium

Forvaltningsutvalget i Lesja har hatt reguleringsplan for Bjorli Premium til behandling. Denne planen legger til rette for 9 nye hyttetomter på Bjorli, like øst for dagens skitrekk. I sak 21/2022 den 02.06.2022 vedtok forvaltningsutvalget å legge ut planen til høring og offentlig ettersyn.

Plandokumentene kan leses i vedleggene fra denne siden.

Ønsker du å komme med merknader kan disse sendes inn til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja / postmottak@lesja.kommune.no. Merknadsfrist 9. september 2022.

For spørsmål ta kontakt med leder forvaltning, Marit Svanborg, postmottak@lesja.kommune.no

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323