Høring - Oppretting av nye adresseparseller

Det vises til vedtak gjort av Lesja formannskap, sak 63/20, vedrørende oppretting av nye adresseparseller og endring/justering av eksisterende parseller.
Det vises til saksutredningen hvilke felt og adresseparseller dette gjelder.

Denne saken legges ut med høringsfrist 8/1-2021. Høringsinnspill kan sendes til postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja.