HØRING - Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Lesja kommune

Forslaget er vedtatt i formannskapet, sak 45/20, møte 22.10.20.

Evt høringsuttalelse, bes sendt til Lesja kommune:

postmottak@lesja.kommune.no eller

postboks 53, 2671 Lesja

INNEN 04.12.2020

Saken behandles i kommunestyret den 16.12.20

Kontakt

Liv Eva Gråsletten
Kontorsjef for økonomi og personal
Telefon 909 52 160
Mobil 909 52 160