Informasjon om Koronaviruset

 I forbindelse med utviklingen av Koronaviruset på verdensbasis var fylkeberedskapsrådet fredag 31.januar samlet for å diskutere situasjonen. I Lesja kommune følger kommunelegen situasjonen fortløpende og legekontoret vil i tiden fremover innhente informasjon om reisehistorikk, smitterisiko, symptomdebut og symptomer hos pasienter med tegn til akutt luftveisinfeksjon, samt iverksette nødvendige rutiner.

Viktig: Ikke oppsøk legekontoret, men ta kontakt pr telefon hvis du har influensasymptomer og har vært i utlandet. Legen foretar undersøkelse og prøvetaking i hjemmet.

Ikke bruk 113 hvis du har spørsmål om Korona-viruset! Ring heller lokalt legekontor (61 24 42 00) eller Helsedirektoratets informasjonstelefon

Status og hvordan hindre virusspredning

Foreløpig er det i all hovedsak i Kina sykdommen er og at smitten skjer per nå. Man regner det imidlertid som svært sannsynlig at det vil dukke opp pasienter med smitte også i Norge. 

Ifølge WHO (verdens helseorganisasjon) er det mulig å hindre stor virusspredning ved å:

  • Oppdage nye tilfeller raskt
  • Behandle OG isolere syke
  • Spore opp personer som kan være smittet 

Disse tre målsettingene fra WHO er derfor det vi nå tilstreber. 

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 2 ukene etter hjemkomst fra Hubei-provinsen i Kina, eller som nylig har hatt kontakt med reisende fra Hubei-provinsen, skal ringe lege før de oppsøker hjelp. Dette for å hindre ytterligere spredning av viruset. 

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om situasjonen?

Oppdatert informasjon om koronaviruset finner du på sidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

 

Generelle råd til befolkningen:

Smitten skjer som ved vanlig forkjølelse - dvs. dråpesmitte og nærkontakt. 

Man bør hoste/nyse i papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken. 

Sørg for god håndhygiene. Vi er inne i en sesong med både influensa og norovirus så det er viktig uansett, men utbruddet  med koronavirus er en fin anledning til å minne om viktigheten av dette - også blant helsepersonell.