Invitasjon til kurs: Snart voksen

Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer, inviterer til kurs  

Tid: 22.-23. september 2021, kl. 0900-15.00 

Sted:     Auditoriet, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Målgruppe:

  • Foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15-19 år. (kan søke om opplæringspenger)
  • Fagpersoner i kommunen

Invitasjon (PDF, 617 kB)

Pris:

Foreldre/pårørende: kr. 500,- pr familie for 2 dager

Fagpersoner: kr. 500,- for 2 dager r. person

 

Bindende påmelding innen onsdag 8. september 2021:

https://nettskjema.no/a/206465

 

Kontakt/spørsmål:

Marte Skarderud

Spesialfysioterapeut

Tlf. 61 05 92 55