Felles akuttberedskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdalen

Frå 4. januar 2019 er det etablert felles akuttberedskap for heile Nord-Gudbrandsdalen.

Det er oppretta eigen vakttelefon  908 54 475 som er operativ mellom kl. 15.30 – 08.00 på kvardagar, og heile døgnet i helg og på heilagdagar.  

Akuttberedskapen gjeld berre akutte saker som ikkje kan vente til neste dag. I kontortida er det dei aktuelle barnevernstenestene i kommunen som tek imot telefonar. 

Sjå elles den nasjonale portalen https://barnevernvakten.no/ for meir informasjon.

Kontakt

Beredskap Barnevern
Felles beredskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdal
Mobil 908 54 475