Beredskap i Barneverntenesta i Lesja og Dovre

Nytt beredskapsnummer  frå og med fredag 5.okober kl.08.00 : 469 03 843

Barneverntenesta vil:

  • Ta i mot telefon-henvendelsar frå born, ungdom og foreldre som treng samtale, rettleiing og bistand utanom arbeidstid
  • Undersøke og vurdere akuttsituasjonar
  • Bidra med barnevernfagleg kompetanse i tverrfagleg samarbeid i ein akuttsituasjon
  • Formidle og sikre rett hjelp vidare i ordinær teneste

 

Måndag til fredag 08.00-15.30 nyttar de kommunen sitt sentralbord 61 24 41 00 eller tilsette sitt direkte mobilnummer.

Ansatte i barneverntjenesten Lesja og Dovre
Ansatte Telefon E-post
Barnevernleder Hildegunn Dalum 489 59 486 hildegunn.dalum@lesja.kommune.no
Spesialrådgiver Marita Lindbom 911 01 838 marita.lindbom@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Bente Løken Vadet 474 62 544 bente.vadet@lesja.kommune.no
Barnevernkonulent Marthe Eithun 476 17 988 marte.eithun@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Stina Løkken-Storhuag 489 59 490 stina-storhaug.lokken@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Tone Merete Kirkestuen 990 98 781 tone-merete.kirkestuen@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Maria Hole 482 89 143 maria.hole@lesja.kommune.no
Lise Kristine Killi 970 24 374 lise-kristine.killi@lesja.kommune.no

Kontakt

Beredskap Barnevern
Felles beredskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdal
Mobil 908 54 475