Barneverntjenesten Lesja og Dovre: Barnevernfaglig beredskap 24/7  

Nytt telefonnummer  fra og med fredag 5.okober kl.08.00 

469 03 843

Barneverntjenesten vil:

  • Ta i mot telefon-henvendelser fra barn, ungdom og foreldre som har behov for samtale, veiledning og bistand utenom arbeidstid
  • Undersøke og vurdere akuttsituasjoner
  • Bidra med barnevernfaglig kompetanse i tverrfaglig samarbeid i en akuttsituasjon
  • Formidle og sikre rett hjelp videre i ordinær tjeneste

Mandag til fredag 08.00-15.30 benyttes kommunens sentralbord 61 24 41 00 eller ansatte sitt direkte mobilnummer i tillegg til beredskapstelefonen.