Hovudframføring av fiber frå Dombås til Bjorli - eit godt utgangspunkt

Lesja kommune signerte 1. april 2018 avtale om anleggsbidrag til Eidsiva Breiband AS i samband med fiberutbygging langs Raumabanen saman med BaneNor. 

Etter planen vil dei sørge for lys på fiber frå ende til annan innan 1. kvartal 2019. Det kjem avtappingspunkt langsetter heile strekninga, som kan nyttast til komande utbyggingsprosjekt til husstandar, verksemder og hytter. 

 

Befaring fiber Raumabanen

Optimisme å spore etter befaring langsetter Raumabanen