Status for Eidsiva sine utbyggingsprosjekt i Lesja

Dette er status pr oktober 2020. Vi vil legge ut ny status pr oktober 2021 så snart vi får innhentet informasjon fra utbygger.  Om de er i rute ifht status under er ikke bekreftet. 

Fiber Eidefoss - BJORLI

57 av 118 er levert

Forsinkelse meldt  tidligere – Noen utfordringer med eksisterende røranlegg, krever mer jobb inne enn normalt. Brorparten av feltet er lovet ferdig ila desember, det er to veier ca 30% av feltet som så langt er utsatt til feb -21.

Fiber Eidefoss-LESJASKOG

36 bestillinger av 114 kundepunkt.

Dette prosjektet fikk forsinket oppstart pga sen vår og korona, Eidefoss er nå i gang med utbygging og har sagt at de blir ferdige ila 2020. Litt usikkerhet til om det går.

Fiber Eidefoss-NKOM-LESJASKOG TIL LESJAVERK

72 bestillinger av 149 kundepunkt.

OneCO er godt i gang med utbygging på feltet. Det som må gjøres av graving er sluttført. Opphenging av luftkabel inn på vegg nesten sluttført.  
Tilførsel til og gjennom feltet utføres av Eidefoss ila vinteren, og oppkoblinger vil skje på senvinteren/våren-21.

Fiber Eidefoss -ÅSENVEGEN Skal ferdigstilles i løpet av februar 2021

For prosjekter som er støttet med NKOM-midler kan man registrere seg på "Landingssiden" og bli kontaktet av selger eller ringe inn.

For de andre utbyggingsområdene må man ringe inn til 612 00 612. 

Landingssiden:

www.eidsiva.net/nord-gudbrandsdalen