Prosjektplan

Kommunestyret har vedteke at Lesja kommune skal 

  • Sikre framføringsvegar for breidband
  • Vera pådrivar for nye utbyggingsprosjekt i prioriterte områder
  • Bidra til dugnadsprosjekt

Dei ulike tiltaka vil foregå parallelt, noko i regi av fiberleverandørar, entreprenørar og andre instansar, kommunen, i samarbeid mellom disse eller med sluttbrukarar. Klikk på bilete for større visning. 

Klikk for stort bilde