Nye Tussheim

Klikk for stort bildeNye TussheimLesja kommune arbeider no med å utvikle eit nytt opplevingsprodukt frå sentrum av bygda og opp til varden Tussheim. Prosjektet består i tilrettelagt stig og dagsturhytte på toppen. Undervegs og på toppen blir det lagt vekt på å få fram informasjon om villrein.

For å gjennomføre tiltaket er det no ein prosess med finansiering. Alle som bidreg med min kr 10.000 får navnet sitt på ein samleplakett i dagsturhytta. Mindre beløp er også velkomne, men det vil ikkje resultere i marknadsføring.

Når prosjektet kan iverksetjast og når det vil vera ferdigstilt, vil avhenge av når finansiering er sikra. Det søkast om Spelemidlar og avgjersle på dette vil ikkje vera klart før i juni 2019.

Nye Tussheim er vi sikre på blir eit positivt tiltak for Lesja. Lesja-bygda er praktfull, og på Tussheim får ein eit fantastiske utsyn over landbruksbygda. I tillegg har ein eit flott utsiktspunkt inn mot villreinen sine leveområde i Reinheimen. Vi trur også den unike historia om korleis Tussheim vart bygd av Hole for hundre år siden, vil fange folk.

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning
Mobil 948 75 433
Solveig Brøste Sletta
Dagleg leiar Nordveggen AS
Telefon 988 83 816