Trafikksikkerheit

I samband med det store talet militære køyretøy vil vi oppleve ein auka risiko for at uhell kan skje på vegane, spesielt for dei mjuke trafikantane. Større trafikk på både Vestsidevegen og E136 gjer at ein må ha ekstra fokus på skulevegane. Det er viktig å minne om refleksbruk, og å ha fokus på korleis ein opptrer langs veg og på busslommer. Når vinterføret kjem veit vi at mange av dei italienske sjåførane ikkje er vande med dette og at risikoen for trafikkuhell aukar.

Konkret info om hendingar på  E6 og E136 blir oppdatert på Statens vegvesen sine sider som du finn på knappen over teksten. 

Informasjonsfilm om militære kolonnar produsert av forsvaret i samarbeid med Statens vegvesen finn du her

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 33 693
Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758