Tilskotsordningar

  1.  
  1. Turskiltprosjektet:  Det er kommet nye midler til turskiltprosjektet slik at det forlenges i 2017. Høyst aktuelt for alle frivillige lag, organisasjoner og foreninger som ser behov for og ønsker mer skilting og merking av turløyper. Søknadssenteret åpner 20. januar.Se mer info om hvordan søke via Oppland fylkeskommune, http://www.oppland.no/om-fylkeskommunen/sok-stotte/idrett-friluftsliv-og-folkehelse/turskiltprosjektet-2017.13512.aspx, og ellers om turskiltprosjektet her, http://www.turskiltprosjektet.no/.
  2. Tilskot til friluftsføremål:
  • Friluftslivsaktivitet: frivillige organisasjoner, søknadsfrist 1. februar 2017.
  • Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde, kommunar, søknadsfrist 1. februar 2017. Se søknadssenteret til Miljødirektoratet for nærmere informasjon om dette her: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Lesja kommune kan være behjelpelig med å informere og hjelpe til med søknad til ulike instanser for å søke midler til stiprosjekt.