Innovasjon Norge har lansert oppstartslån til gründarar

Dette kan gjevast til bedrifter mellom 0 og 5 år, og størrelsen på lånet kan vera inntil kr 1,5 mill. Lånet kan stå rentefritt i 2 år og avdragsfritt i 4 år, og passar spesielt til bedrifter med store ambisjonar og større kapitalbehov.

Gründarar kan anten søke om etablerartilskott til kommersialisering eller oppstartslån. Dvs ikkje begge delar. Les meir om kriterier på http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/finansiering/oppstartlan/.