Viktig melding

Informasjon om korona

For helserelaterte henvendelsar som gjeld korona, ring legekontoret på tlf.: 61 24 42 00

Status på risikonivå, smittesituasjon og lokale smitteverntiltak: Sjå oppdatert informasjon

Informasjon om koronavaksinasjon i Lesja: Sjå artikkel om vaksinasjon 

Innbyggjarar og besøkande i Lesja oppmodast til å skaffe seg informasjon, og svar på spørsmål kring koronaviruset på nettsidene våre. Finn du ikkje svar på det du lurar på her, kan du søke informasjon på  Folkehelseinstituttet og Helsenorge, som heile tida har oppdatert informasjon om korleis ein skal forhalde seg til Koronaviruset.

Har du symptom, ring legekontoret så du får testa deg!

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

Næringstomter