Kommunedirektør

Lesja kommune er en veldrevet og utviklingsorientert fjellkommune med gode kommunale tjenester for de 2000 innbyggerne. Kommunen har et rikt kulturliv med et mangfold av frivillige lag og organisasjoner. Landbruk og

reiseliv står sentralt, og det er klare ambisjoner om videre næringsutvikling og satsing på reiseliv. Kommunen er

administrativt organisert med flat struktur og ca 250 medarbeidere. Det pågår en strukturell prosess i kommunen.

Vi søker etter en utviklingsorientert

Kommunedirektør

som er opptatt av å lede en organisasjon med dyktige medarbeidere som sammen med politikerne skal videreutvikle en effektiv organisasjon med gode tjenester til innbyggerne og næringslivet.

Søknadsfristen er 20.8.2019.
 

Kommunedirektøren er en 100% st og tilsettingen er på åremål i 6 år.
Som øverste administrative leder er du synlig, tydelig, resultatorientert og har gode kommunika-sjonsevner. Med erfaring fra endringsprosesser i privat eller offentlig virksomhet, er du en god endringsleder og organisasjonsbygger. Du er strategisk og handlekraftig, og samtidig motiverende og samlende for å nå felles mål.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til videreutvikling av effektive og brukertilpassede tjenester for innbyggere og næringsliv
 • God ledelse av organisasjonen med fokus på å utvikle og motivere medarbeiderne
 • Sørge for en effektiv organisering og god virksomhetsstyring gjennom god ledelse, nytenkning og innovasjon
 • Markedsføre og representere kommunen på en god måte

 

Kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper og ledererfaring med gode resultater fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • God rolleforståelse og kjennskap til politiske prosesser og forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Erfaring fra omstillingsarbeid og endringsledelse
 • God økonomisk forståelse, gjerne erfaring fra budsjett- og resultatansvar
 • Evne til å samarbeide godt med tillitsvalgte, ansatte og politikere
 • Utdanning fra høgskole eller universitet

 

Personlige egenskaper

 • Du framstår med tydelighet og naturlig autoritet
 • Er handlekraftig med gjennomføringsevne
 • Gode relasjonsegenskaper – evner å skape tillit
 • Analytisk anlagt
 • Nytenkende og utviklingsorientert
 • Stabilt og godt humør

 

Vi tilbyr

 • En sentral lederstilling med stor påvirkning på viktige samfunnsområder i godt samspill med politisk nivå
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en kompleks organisasjon
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP

Nærmere info:

Kontakt ordfører Mariann Skotte på tlf 909 47 244 eller vår rådgiver i Skagerak Consulting,

Jan Sebjørnsen Storstein, tlf 950 09 444

Søknad sender du til: Lesja kommune, innen 20.08.2019

Søknad skal sendes elektronisk via www.lesja.kommune.no, link til ledige stillinger.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Kommunen har gode tilbud på barnehageplasser og arbeider etter tverrfaglig oppvekstmodell som bidrar til trygge oppvekstmilj

Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring av sitt kandidatur, må grunngi dette i søknaden. Kommunen vil vurdere søknad i hht Offl §25.

Lyses ut:

 • Finn.no
 • Kommunal Rapport
 • GD, Oppland Arbeiderblad, Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad, dvs Mjøspakken
 • Romsdal Budstikke
 • Heimesida
 • NAV

Går til:

 • Ordfører Mariann Skotte
 • Rådgiver i Skagerak Consulting AS, Jan Sebjørnsen Storstein
 • Delta v/Anita Rogne
 • FF v/Anne-Lill Sætre

Saksnr.: 2019/585                     ID: 485                     12.07.2019