Bygg-/anleggsingeniør

Ledig fast 100% stilling fra snarest.  Søknadsfrist 1. februar 2020. 

Ingeniøren inngår i et tverrfaglig team i Forvaltning- og utviklingsavdelingen. Stillingen er fysisk plassert på Lesja kommunehus og arbeidsoppgavene er knyttet til utvikling og drift av kommunens tekniske infrastruktur. Vi har spennende og utfordrende oppgaver innen oppgradering/energiøkonomisering av bygningsmasse og oppdatering av kommunens planverk innen vann og avløp. Betydelig utbygging innen fritidsmarkedet gjør at aktiviteten i avdelingen er stor. Det er tett samarbeid mellom arbeidsleder for drift/vedlikehold og ingeniøren.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen har stor variasjon i oppgaver og gir muligheter for utvikling for den som har eller ønsker bred kompetanse innen kommunalteknikk. Vi ønsker søkere som liker å jobbe i tverrfaglig team og som ser utviklingsmuligheter både for seg selv og kommunens infrastruktur.

 

Vi søker deg som ønsker å bidra til å systematisere og løfte nivået når det gjelder utbygging og drift av kommunens anlegg. Det forventes ikke at du har kompetanse på alle fagområdene men at du har relevant høgskoleutdanning og ønsker å bidra til å styrke vårt arbeid innenfor fagområdene veg, vann, avløp og bygg. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

Vi har digitalisert ledningskart og benytter stadig flere digitale verktøy i arbeidet. God innsikt i GIS og bruk av digitale verktøy er en fordel. Vi søker deg som ser muligheter og ønsker å delta på samarbeidsarenaer innen fagområdene. Du vil selv kunne påvirke arbeidsoppgaver og arbeide selvstendig innenfor visse rammer.

 

Vi tilbyr:

  • Interessant og variert jobb i et bredt tverrfaglig miljø.
  • Muligheter for personlig utvikling.
  • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige medarbeidere.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • Lønn etter avtale

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Kommunen har gode tilbud på barnehageplasser og arbeider etter tverrfaglig oppvekstmodell som bidrar til trygge oppvekstmiljø.

 

Nærmere info: Forvaltning- og utviklingssjef, Rigmor Bøe, tlf. 904 03 758 eller kommunedirektør Frank Westad tlf. 976 28 949

 

Søknad sender du til: Lesja kommune, innen 01.02.2020

 

Vennligst send søknad elektronisk via www.lesja.kommune.no, link til ledige stillinger.

Søknad som ikke er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikke tatt i betraktning.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli oppført på søkerlisten (jf Offl §25). Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, vil søkeren blir varslet om dette.

 

Eventuelle søknadspapirer, blir ikke returnert.

Saksnr: 2019/420ID: 503Dato: 14.01.2020