Ansattoversikt


Ekstern kontakt

Ansatte i avdelingen Ekstern kontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 924 83 147
Avdelingsleiar Lesja bygdemuseum 474 69 393

   

Brannsjef 996 93 817

Fellestenesten

Ansatte i avdelingen Fellestenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent, Fellestjenester 941 77 540
Åse Amundgård
Lærling IKT Servicefag 482 20 816
Personalsjef 909 52 160 909 52 160
Liv Eva Gråsletten
Personvernombud 900 31 688 900 31 688
Brit Holen
Sekretær Lønn- og personal 948 60 517
Lene Mariplass
IT-konsulent 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Konsulent Personal 948 36 877
Olaug Stavheim
Leder renholdere 469 52 046
Konsulent - Sentralbord
Monica Øvstedal

Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan- og miljørådgjevar 948 75 433 948 75 433
Sigurd Alme
Ingeniør - Landmåling 480 50 214 480 50 214
Sine Gustavsen
Byggesaksbehandlar 469 36 567
Byggesakshandsamar 906 23 279
Elin Stavheim
Leder forvaltningsavdeling / planlegger 909 20 323 909 20 323
Marit Svanborg
Oppmålingskonsulent 909 23 972

Forvaltning - Teknisk Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Teknisk Drift og vedlikehald
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 44 100
Kommunalteknisk vakt
Ledende vaktmester 905 74 329
Teknisk sjef 904 03 758 904 03 758
Rigmor Bøe
Fagarbeider 908 16 510
Sekretær 469 43 244
Merete Groven
VA-operatør og vaktmester 480 95 491
VA-ingeniør 476 19 138
Vaktmester Lesja 902 15 929
Vaktmester Lesjaskog 480 00 958

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 42 00
469 49 018
61 24 31 03
910 01 421
Leder Lesja helsehus 947 91 575
Jordmor
Fysioterapeut 468 13 934
Leiar Mijløarbeidartenesta 905 91 173 905 91 173
Leder psykiatrien 918 86 459 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleiar 970 18 386 970 18 386
Kjersti Åvangen Flittie
Helse- og utviklingssjef 61 24 42 31 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
Ergoterapeut 941 36 587
481 97 906
901 63 900
Tildelingskontoret 976 29 598 976 29 598
Sekretær
Kjøkensjef 481 39 737
Demenskontakt 482 99 570
482 02 864
482 11 564
61 24 42 20
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Sjukepleiar 61 24 42 00
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Sekretær
Mary Mosenden
Spesialsjukepleiar, Prosjekt Skulehelsetjenesten 905 15 220
Marianne  Einbu Nordgaard
917 75 310
482 76 572
Teamleder Lesja sjukeheim 481 93 084
Teamleder Heimebasert omsorg 917 66 711
Kommunelege
Kristine Stuedal
Leiar fysio- og ergoterapi 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleiar 951 83 877 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn

Kommunedirektørstaben

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk sjef 904 03 758 904 03 758
Rigmor Bøe
Økonomisjef 977 41 877 977 41 877
Helse- og utviklingssjef 61 24 42 31 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
Fagkonsulent Landbruk 900 95 301
Martin Vorkinn
Kommunedirektør 976 28 949

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksveileder 911 35 419
Harald Aulie
Skogbrukskonsulent 951 89 558 951 89 558
Kim Berget
Landbruksveileder 469 50 339
Leder Landbruk Lesja og Dovre 941 37 135
Kari Anette Slettahaug
Landbruksveileder 917 11 475
Fagkonsulent Landbruk 900 95 301
Martin Vorkinn

Lesja kyrkjekontor

Ansatte i avdelingen Lesja kyrkjekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Diakon i Lesja 916 54 018
Sokneprest 918 54 275
Kyrkjeverje 918 52 144

Lesja og Dovre Barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre Barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Felles beredskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdal 908 54 475
Leder Lesja og Dovre barneverntjenester 489 59 486
476 17 988
Barnevernskonsulent 482 89 143 482 89 143
Prosjekt Lesja kommune 970 24 374 970 24 374
Lise Kristine Killi
990 98 781
481 43 209 911 01 838
Marita Lindbom Skotte
489 59 490
474 62 544

Næringsarbeid

Ansatte i avdelingen Næringsarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar, Nordveggen AS 950 54 693
Ane Marthe Almås Hammerø
Prosjektleiar 992 47 915
Dagleg leiar Nordveggen AS 988 83 816
Solveig Brøste Sletta

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 76 026
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245

 

Oppvekstsjef og ansvarlig for kultur 990 25 212
Rektor 475 07 650
Inspektør Lesja skule 948 65 183
Bibliotekleiar 475 19 720
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek 476 31 058
468 39 124
Rektor Lesja skule 948 60 347
Jan Olav Thorsplass
Styrar Lesja barnehage 468 83 205

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 909 47 244
Mariann Skotte

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 977 41 877 977 41 877
Konsulent 941 45 215
Ellen Tordhol
Konsulent 911 34 266
Siv Torstad