Administrativ organisering av helse, omsorg og folkehelse (HOF) i Lesja

HOF-administrasjon
Tittel Navn Epost Mobil
HOF-sjef Therese Gjersøe Hole therese.hole@lesja.kommune.no 90668712
Helse og rehabiliteringsleder Marita Aaheim marita.aaheim@lesja.kommune.no 94791575
Leiar Lesja sjukeheim Hilde Lislien hilde.lislien@lesja.kommune.no 91774314
Leiar heimebasert omsorg Marit Nyløkken marit.nylokken@lesja.kommune.no 91766711
Leiar Lesja og Dovre barnevern Hildegunn Dalum hildegunn.dalum@lesja.kommune.no 48959486

 

Kontakt

Therese Gjersøe Hole
Helse- omsorgs- og folkehelsesjef
Telefon 906 68 712
Mobil 906 68 712