Publisert 07.09.2018
Trygghetssirkelen

 

Oppstart måndag 17. september kl 19.

Stad: Helsestasjonen

Påmelding innan 10. september til telefon 61 24 42 01 eller 95 18 38 77

 

 

Publisert 05.09.2018
Feiring

Ordførar Mariann Skotte er både stolt og glad over at Lesja er godkjent som Nasjonalparkkommune.

Publisert 04.09.2018

Nytt beredskapsnummer  frå og med fredag 5.okober kl.08.00 : 469 03 843

Publisert 03.09.2018
kaffilars

Prisen blir delt ut ein gong i året, så sant ikkje Livsløpsstyret fastset noko anna.

Publisert 28.08.2018

Tid: Tirsdag 4. september kl 10-12.30
Stad: Lesja Gjestgiveri

Arrangør: Lesja kommune og Levande Lesja

Publisert 21.08.2018
Lesja sjukeheim

Bygget skal i tillegg til sjukeheim innehalde lokale for heimebasert omsorg, psykiatri, fysioterapi, ergoterapi, dagsenter, helsestasjon og legekontor. Den eldste delen av sjukeheimen som vart tatt i bruk i 1980 skal totalrenoverast. Nystugu (skjerma eining) vart bygd i 2002 og kjøkenet vart renovert i 2005. Disse inngår ikkje i planlagt renovering no. 

Det skal byggast eit vinkelforma tilbygg i to etasjer mot aust. Sjukeheimsdelen vert i andre etasje med 30 rom som no. Nybygget skaper saman med Nystugu og den eldste delen av sjukeheimen eit innvendig tun. Her blir det opparbeida hage og dette blir hjertet i anlegget.

Publisert 31.07.2018
Irena Lunskiene og Mariann Skotte 1

Lesja kommune hadde i dagane 26. 29. juli besøk av Marijampole kommune sin ordførar Irena Lunskiene saman med kultursjef Jurate Zakaraviciene og kommunikasjonsrådgjevar Neringa Tumeliene. Besøket markerte 25 års samarbeid mellom dei to kommunene.

Publisert 24.07.2018
Skogbrann1

Det er meget stor skogbrannfare og det nedlegges derfor forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner.

Forbudet omfatter også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil vedtaket blir opphevet.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige brannforebyggende tiltak.
Slike aktiviteter kan være kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, framføring av tog med normal hastighet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging § 3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Spørsmål rettes direkte til brannsjefen på telefon 99 69 38 17.

Publisert 20.07.2018

Vi har laga ei informasjonside der vi legg status og oppdatert informasjon, lenker og tips til alle i Lesja som vil ha breiband. Innhaldet er under utvikling, så send gjerne tips om informasjon du ønsker å finne der.

Send tips og ønsker (skriv gjerne Breiband i emnefeltet)

 

Publisert 10.07.2018

Det er utlagt nyttige lenker om tørke- og avlingssituasjonen på landbruksforvaltinga sine facebooksider

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føreset at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.